Askerlik Yaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Askerlik yaşı hesaplama nasıl yapılır? Askerlik, sağlıklı her erkek Türk vatandaşı için zorunlu bir uygulamadır. Devam eden öğrenim durumu gibi çeşitli kriterlere göre farklılaşan askere alım yaşları özellikle bu görevi yerine getirmek durumunda olan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu yazımızda askere alım yaşlarını, bu yaşların nasıl hesaplandığını sizin için toparladık.

Askerlik Yaşı Nasıl Hesaplanır 2022?

Erkek bir Türk vatandaşının en erken askere gidebileceği yaş 20’dir. Bu vesileyle erkek bir vatandaş yirmi bir yaşına girdiği gün itibariyle askere çağrılır. Askerlik yaşının azami sınırı 41’dir. Ancak Cumhurbaşkanı kararı ile bu sınır beş yıl uzatılıp kısaltılabilir. Aynı şekilde kişinin devam etmiş olduğu öğrenim durumuna göre de yaş sınırları farklılaşır.

askerlik yasi hesaplama

Bütün resmi yaş hesaplamaların da olduğu gibi askerlik yaşı hesaplanırken de tam olarak bitmeyen yıllar yaşa eklenmez. Örneğin doğumundan itibaren 19 yıl 5 ay 20 gündür hayatta olan bir birey 19 yaşında sayılmaktadır. Halk arasında böyle bir bireyin 20 yaşına girdiği söylenebiliyor ise de bu söylemin resmiyette bir karşılığı yoktur. Bu yüzden askere alımlarda belirtilen yaşlarda da bu kıstasın geçerli olduğunu unutmamak gerekir.

Türk vatandaşlığına sonradan alınan bireylerin ise alındıkları tarih itibariyle işlemleri görülmeye başlanır. Eğer geldikleri ülkede askerlik hizmeti yaptıklarına dair resmi bir evrak gösterebilirlerse askerlik yapmalarına gerek kalmaz. Ayrıca vatandaşlığa girdiği tarih itibariyle 22 yaşına girmiş veya 22 yaşını geçmiş olan bireylerde de askerlik zorunluluğu aranmaz.

askerlik yas hesaplama

Öğrenim Durumlarına Göre Askerlik Yaş Sınırları Nelerdir?

Öğrenim durumu askerlik yaşını etkileyen en önemli faktördür. Askerlik yaşları lise, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine göre değişmektedir.

Lise Öğrencileri İçin Askerlik Yaş Sınırı Nedir?

Lise öğrenimini devam ettirmekte olan öğrencilerin askere alım sınırı 22’dir. Bu sınır meslek liselerinde ise yirmi beş yaşına kadar çıkmaktadır. Belirtilen yaşlar itibariyle öğrenciler bir lisans eğitimine başlamaz veya özel bir izne tabi tutulmazlarsa askerliklerini erteleyemezler.

Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Askerlik Yaş Sınırı Nedir?

Lisans öğrenimini sürdüren öğrenciler için askerlik yaş sınırı 28’dir. Bu yaştan itibaren özel bir durum veya izin olmadığı sürece askerlik ertelenemez. Aynı yaş sınırı yüksek lisan öğrencileri içinde geçerlidir. Yani askerlik yaşı konusunda lisans ve yüksek lisans öğrencileri birlikte ele alınabilir. 28 yaş itibari ile yüksek lisans öğrencileri doktora gibi yüksek bir öğrenime başlamaz veya özel bir izne tabi tutulmazlarsa askere gitmek durumundadırlar.

Doktora Öğrencileri İçin Askerlik Yaş Sınırı Nedir?

Doktora öğrenimi gören bireyler için askerlik yaş sınırı 35’dir. Yine doktora öğrencileri içinde belirtilen yaş itibariyle özel bir izin veya durum söz konusu olmadığı sürece askerliği ertelemek mümkün değildir.

Askerliğin Ertelenebildiği Diğer Durumlar

Öğrenim durumu ve özel izinler dışında askerlik görevi, kişinin bedenin doktor raporu tarafından tasdikli bir şekilde yetersiz görülmesi durumunda ertelenebilir veya kişiye muafiyet sağlanabilir. Aynı şekilde yoklama sırasında kardeşi askerde olduğu saptanan vatandaşlarında talep edilmesi halinde askerlikleri ertelenebilmektedir.

Yorum yapın