Çocuk Esirgeme Kurumu Ziyaret Şartları ve Saatleri 2024

Çocuk Esirgeme Kurumu, koruma altındaki çocuklarla vakit geçirmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken belli başlı kurallara ve saatlere sahiptir. Ziyaretlerin nasıl ve ne zaman yapılacağı, çocukların psikolojik durumları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Bu yazıda, Çocuk Esirgeme Kurumu ziyaret şartları ve saatleri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Ziyaret Şartları

Çocuk Esirgeme Kurumu ziyaret şartları, çocukların ruh sağlığını koruma amacı güden kurallar çerçevesinde belirlenmiştir. Ziyaretçilerin bu kuralları önceden öğrenmeleri ve gerektiğinde kurum pedagogu ile görüşerek bilgilendirilmeleri önemlidir. Genel olarak ziyaret şartları şu şekildedir:

cocuk
  1. İzin Alma: Ziyaret öncesinde, gidilecek kurumun yetkili mercilerinden yazılı dilekçeler ile izin alınmalıdır. İzin sürecinde ziyaret şartları hakkında detaylı bilgi edinilmelidir.
  2. Zamanlama: Ziyaretler, çocukların günlük rutinlerini bozmayacak zaman dilimlerinde yapılmalıdır.
  3. Psikolojik Dikkat: Ziyaret sırasında çocukların bulundukları kurum hissettirilmeden, onlara değerli bireyler oldukları hissettirilmelidir.
  4. Düzenli Ziyaretler: Tek seferlik toplu ziyaretler yerine, mümkünse düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirilmelidir. Düzenli ve uzun süreli ziyaretler, çocuklar üzerinde daha olumlu etki yapmaktadır.

Ziyaret Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ziyaretler esnasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır:

  1. Çocuklara Yaklaşım: Ziyaret sırasında çocuklara bir birey olarak yaklaşılmalı ve kendilerini değerli hissetmeleri sağlanmalıdır.
  2. Göz Teması: Çocuklara rahatsız edici gözlerle bakılmamalı, kendilerini rahat hissedecekleri bir ortam sağlanmalıdır.
  3. Aktiviteler: Ziyaret sırasında kurum içerisindeki bahçe gibi alanlarda, kurum yetkililerinin gözetimi altında etkinlikler yapılabilir.

Çocuk Esirgeme Kurumu Ziyaret Saatleri

Çocuk Esirgeme Kurumu, haftanın 7 günü ziyaret edilebilmektedir. Ziyaret saatleri ise randevu alınarak 10:30 – 16:30 saatleri arasındadır. Bu saat dilimlerinde yapılan ziyaretler, çocukların günlük rutinlerine uyum sağlamaktadır.

Ziyaret Günleri

Çocuk Esirgeme Kurumu, haftanın her günü ziyaret edilebilir. Ancak ziyaretlerin mesai saatleri içinde gerçekleştirilmesi için mutlaka randevu alınması gerekmektedir.

Çocuklar Dışarı Çıkarılabilir mi?

cocuk

Çocuk Esirgeme Kurumu kuralları gereği, çocuklar sadece kurum içinde ziyaret edilebilir. Güvenlik sebebiyle kurum yetkilisi olmayan hiç kimseyle kurum dışına çıkamazlar. Ziyaretçiler, kurum içerisinde çocuklarla vakit geçirebilir ve etkinlikler yapabilir.

Sonuç

Çocuk Esirgeme Kurumu ziyaretleri, çocukların ruh sağlığını koruma amacı güden belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Ziyaretlerin düzenli ve uzun süreli olması, çocukların üzerinde daha olumlu etki bırakacaktır. Ziyaretçilerin bu kurallara riayet etmeleri, hem çocukların hem de kurumun sağlıklı işleyişi açısından büyük önem taşımaktadır.

Yorum yapın