Öğretmen Maaşları Ne Kadar 2023 & Zamlı Maaşlar

Öğretmen maaşları, ülkemizde hem devlet okullarında hem de özel okullarda çalışan binlerce öğretmenin merak ettiği bir konudur. Özellikle öğretmenlik mesleğini tercih edecek olanlar ve yeni mezun öğretmenler, öğretmen maaşlarının ne kadar olduğunu sık sık araştırmaktadır. Bu yazıda, devlet okullarında ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarına ve 2023 yılındaki güncel duruma bir göz atacağız.

Devlet Okullarında Öğretmen Maaşları

Devlet okullarında öğretmen maaşları, 657 Sayılı Kanun esas alınarak belirlenmektedir. Maaş hesaplamalarında kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için aynı kurallar geçerlidir. Ayrıca, devlet okullarında çalışan öğretmenlere ders ve kurs ödemeleri de yapılmaktadır. 2023 yılından itibaren uzman öğretmenlere ödenen ilave maaşlarla birlikte güncel maaş tablosu aşağıdaki gibidir:

ogretmen
BranşGenel OrtalamaSınıf Öğretmeni (Ek ders dahil ortalama maaş)
Kadrolu Öğretmen28.000-30.000 TL28.000-30.000 TL
Sözleşmeli Öğretmen27.000-29.000 TL29.000-31.000 TL
Matematik Öğretmeni28.000-30.000 TL28.000-30.000 TL
İngilizce Öğretmeni22.000-24.000 TL22.000-24.000 TL
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni22.000-24.000 TL22.000-24.000 TL

Devlet okullarında en fazla kadrosu olan öğretmen gruplarından biri sınıf öğretmenleridir. 2023 yılında güncellenen maaşlarla birlikte, devletteki sınıf öğretmenliği maaşı net 22.900 TL olarak belirlenmiştir. Ek ders ücretleri ve kurslarla birlikte ortalama sınıf öğretmenliği maaşı 28.000-29.000 TL arasında değişmektedir.

Özel Okullarda Öğretmen Maaşları

ogretmen 1

Özel okullarda öğretmen maaşları, devlete göre farklı kriterlere göre belirlenmektedir. Özel okullarda en önemli kriterler arasında tecrübe, mesleki beceri ve donanım yer almaktadır. Özel okullarda eğitim için para ödeyen öğrenci ve veliler, daha kaliteli bir eğitim beklemektedir. Bu nedenle, özel okullar öğretmen seçimlerini daha fazla liyakata dayandırmaktadır.

Özel okul sınıf öğretmeni maaşları, yeni mezunlar için 2023 yılında net ortalama 11.500-12.000 TL arasında değişmektedir. Tecrübeli sınıf öğretmenleri için ise maaşlar 14.000-16.000 TL arasında değişmektedir.

Öğretmen Maaşlarında Artışlar

2023 yılında öğretmen maaşlarında yapılan artışlar, öğretmenlerin maddi durumlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bu artışlarla birlikte öğretmenlere daha iyi bir yaşam standartı sağlanması ve daha motive bir şekilde görev yapmaları amaçlanmaktadır. Devlet okullarında çalışan öğretmenlerin maaşlarında yapılan artışlar, 657 Sayılı Kanun esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Özel okullarda ise artışlar, her okulun kendi politikaları doğrultusunda belirlenmektedir.

Öğretmenlerin Kazançları Üzerine Etkileyen Faktörler

Öğretmenlerin kazançlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  1. Tecrübe: Öğretmenlerin tecrübesi, maaşlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Tecrübeli öğretmenler genellikle daha yüksek maaşlar almaktadır.
  2. Branş: Öğretmenlerin çalıştığı branş da maaşlarını etkileyen bir diğer faktördür. Özellikle matematik, fen bilimleri ve yabancı dil gibi alanlarda uzmanlaşmış öğretmenler genellikle daha yüksek maaşlar almaktadır.
  3. Görev Yeri: Öğretmenlerin görev yaptığı yer de maaşlarını etkileyen bir faktördür. Özellikle büyük şehirlerdeki özel okullarda çalışan öğretmenler genellikle daha yüksek maaşlar almaktadır.
  4. Öğretmenlerin Eğitim Düzeyi: Öğretmenlerin eğitim düzeyi de maaşlarını etkileyen bir faktördür. Yüksek lisans ve doktora gibi ileri düzey eğitimler almış öğretmenler genellikle daha yüksek maaşlar almaktadır.
  5. Öğretmenin Performansı: Öğretmenlerin performansı da maaşlarını etkileyen bir diğer faktördür. Öğretmenlerin öğrencilerine olan etkisi, sınıf yönetimi becerileri ve diğer performans kriterleri, maaşlarını doğrudan etkileyebilmektedir.

Özel Okullardaki Maaşlar Üzerine Bilgiler

Özel okullarda öğretmen maaşları, her okulun kendi politikaları doğrultusunda belirlenmektedir. Bu nedenle, özel okullardaki maaşlar okuldan okula farklılık gösterebilmektedir. Genellikle yeni mezun öğretmenlere asgari ücretin biraz üzerinde maaş ödenmektedir. Ancak, tecrübeli ve işinde iyi olan öğretmenlere özel okullarda devlete göre daha yüksek maaşlar ödenebilmektedir.

Bahçeşehir kolejleri, Türkiye’nin en fazla öğretmen çalıştıran eğitim kurumlarından biridir. Bahçeşehir kolejlerinde yeni başlayan öğretmenlere ödenen maaşlar asgari ücret seviyesinde olmakla birlikte, tecrübeli öğretmenlere daha yüksek maaşlar ödenmektedir. Diğer önemli okullar arasında Doğa kolejleri, Bilfen, Uğur okulları ve TED koleji yer almaktadır. Bu okullarda çalışan öğretmenlere ödenen maaşlar da benzer şekilde belirlenmektedir.

Sonuç

Öğretmen maaşları, devlet okullarında ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin en çok merak ettiği konulardan biridir. 2023 yılında yapılan artışlarla birlikte, öğretmenlerin maddi durumlarının iyileştirilmesi ve daha motive bir şekilde görev yapmaları hedeflenmektedir. Devlet okullarında çalışan öğretmenlerin maaşları 657 Sayılı Kanun esas alınarak belirlenirken, özel okullarda ise liyakat ve deneyim gibi faktörler dikkate alınmaktadır.

Her okulun kendi politikaları doğrultusunda belirlenen maaşlar, öğretmenlerin tecrübe, branş ve performans gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Öğretmenlik mesleğindeki önemli bir görevi yerine getiren öğretmenlere adil ve tatmin edici maaşlar ödenmesi, kaliteli bir eğitim sistemi için önemlidir.

Yorum yapın